Dragon BMX

Hadsund

Generalforsamling 2014

| 0 comments

Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset

Klubben er vært ved en kop kaffe/te med brød.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2013, budget 2014 og fastsættelse af kontingent
4. Valg til bestyrelsen. På valg er:

  • Jens Rasmussen (modtager genvalg)
  • Henrik Thorhauge (modtager genvalg)
  • Sandra Schnoor (modtager genvalg)

5. Valg af bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisor/bilagskontrollanter

  • Rene Poulin Jensen (modtager genvalg)
  • Brian Nielsen (modtager ikke genvalg)

7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Jens Rasmussen i hænde senest den 19. februar 2014. Jens Rasmussen, Stenholt 10, 9560 Hadsund mail:

Skriv et svar

Required fields are marked *.