Dragon BMX

Hadsund

Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Dragon BMX Hadsund

Mandag d. 11 marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Valg til bestyrelsen

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisorer

7. Behandling af indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest d 4. marts 2024

8. Eventuelt

Hilsen bestyrelsen

Comments are closed.