Dragon BMX

Hadsund

Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Dragon BMX Hadsund

mandag d. 24. februar 2020 kl. 18.30 i klubhuset.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Valg til bestyrelsen

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisorer

7. Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2020 –sendes til:

8. Eventuelt

Comments are closed.