Dragon BMX

Hadsund

Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Dragon BMX Hadsund
onsdag d. 6. marts 2019 kl. 19.00 i klubhuset.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 27. februar 2019 på

Venlig hilsen
Betyrelsen

Comments are closed.