Dragon BMX

Hadsund

Generalforsamling 2018

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Dragon BMX Hadsund onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset.
Klubben er vært ved en kop kaffe/the med brød.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag *
  8. Eventuelt

*  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Louise Bjerre i hænde senest d. 20. februar 2018 på

Comments are closed.