Dragon BMX

Hadsund

Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Dragon BMX Hadsund onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med brød.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Louise Bjerre i hænde senest den 14. februar 2017

  8. Eventuelt

Comments are closed.