Dragon BMX

Hadsund

Corona hold

Det er vigtigt, for alles skyld, at de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen overholdes, og I bedes begrænse jer til max 1 forældre/værge pr. rytter, samt 2 ugentlige træningsdage pr. rytter.

OBS. Retningslinjer samt træningstider er opdateret 19/3 2021 og gældende fra mandag 22/3 2021.

Vigtigt:
Læs retningslinjerne for Dragon BMX corona hold samt vejledning vedr. færdsel på og omkring banen.

Hvis du endnu ikke har betalt klubkontingent, er her et link til online betaling: Kontingent og medlemskab

Holdtildeling


Yderligere holdinddeling er p.t. ikke nødvendig.