Dragon BMX

Hadsund

Corona hold

For at minimere smittespredning inddeler vi holdene. Ryttere som hidtil har kørt på Hold 1 kan vælge træningstiderne Hold 1a, 1b, etc., mens tidligere Hold 2 kørere kan vælge Hold 2a, 2b, etc. og så fremdeles.

Tilmelding foregår efter et først-til-mølle-princip, og som medlem, kan du tilmelde dig 1 ugentlig træningsdag.

Det er vigtigt, for alles skyld, at de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen overholdes, og I bedes begrænse jer til max 1 forældre/værge pr. rytter.
Såfremt det senere bliver muligt at øge holdstørrelse og/eller antal træninger, vil en ny tildeling igangsættes for alle berørte hold, og tilmelding skal foretages påny.

Vigtigt: Læs retningslinjerne for Dragon BMX corona hold.

Hvis du endnu ikke har betalt klubkontingent, er her et link til online betaling: Kontingent og medlemskab