Dragon BMX

Hadsund

Corona hold

Det er vigtigt, for alles skyld, at de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen overholdes, og I bedes i så vidt muligt omfang begrænse jer til max 1 forældre/værge pr. rytter.

OBS. Retningslinjer samt træningstider er opdateret 8/6 2020 og gældende fra tirsdag 9/6 2020.

Vigtigt: Læs retningslinjerne for Dragon BMX corona hold samt vejledning vedr. færdsel på og omkring banen.

Hvis du endnu ikke har betalt klubkontingent, er her et link til online betaling: Kontingent og medlemskab